Mundbind eller visir skal bruges i Greve Svømmehal som følger:

  • Når der tales mundbind/visir gælder det alle over 12 år.
  • Alle gæster skal bære mundbind/visir i det offentlige rum. I Greve Svømmehal betyder det at du skal bære mundbind eller visir fra du træder ind ad hovedindgangen.
  • Gæster til svømmehallen skal bære mundbind ind i omklædningsrummene. Når de skal i bad og videre til bassinerne må mundbindet lægges væk.
  • Gæster til fitness skal bære mundbind op til fitness da de kommer igennem det offentlige rum. Det samme gælder på vejen tilbage til omklædningsrummet.
  • Der skal IKKE bæres mundbind når man træner.
  • Der gælder selvfølgelig samme restriktion omkring brug af mundbind/visir, når man skal ud af Greve Svømmehal igen.


    https://www.gsh.dk/media/31044/greve-svoemmehal-aabner-opslag-3.pdf

 

7 spørgsmål og svar vedrørende udendørs idræt i en corona-tid

Fra på mandag den 1. marts kan vi mødes op til 25 personer til udendørstræning i alt foreningsidræt, herunder også GTI.

Er man ikke helt 100% sikker på, hvad man må kan i få genopfrisket
reglerne, GTI navigere efter, som er taget fra DIF/DSU, for udendørstræning i en coronatid.

1. Er det både børn og voksne, der må mødes op til 25 personer til udendørs træning/kamp?
Ja, både børn og voksne er omfattet af forsamlingsforbuddet på max 25 personer ved udendørs idræt, som både dækker over træning og evt. kamp.

2. Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?
Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

3. Må vi rykke indendørs træning udendørs?
Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 25 personer inkl. træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.

4. Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 25?
Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.

5. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?
Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

- Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
- I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
- Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.

6. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 25 samtidig?
Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

7. Må svømmehallen og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?
Ja - toiletter, multirummet mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold

Vores Sponsorer