Frivillige


I GTI har vi både fuldtids og deltids ansatte men de kan desværre ikke løfte alle opgaver i klubben alene. Så derfor er det vigtigt, at I som forældre går ind og deltager og hjælper til med de ting, der er brug for.

Der mangler ALTID hjælp i udvalg og til stævner. Jo flere der er til at hjælpe, jo færre arbejdsopgaver får hver person, dvs. der er mindre at lave. Hvis der ikke er nok hænder, som kan hjælpe til, så går det i sidste ende ud over jeres børn, der enten ikke kan komme af sted til stævne eller træningslejre, eller der bliver kontingent forhøjelser.

Der er en forventning i GTI at en forældre fra svømmebørn fra Talent 1 og opefter deltager aktivt i det frivillige arbejde. Enten som en del af et udvalg eller som official.

https://gtiswim.dk/udvalg--officials

 

Udvalg 


I klubben har vi flere udvalg, som består af frivillige forældre, der gør et kæmpe stort stykke arbejde for at få klubben til at fungere. Disse udvalg er vigtige at få fyldt ud, grundet at de er med til at hjælpe jeres børn og jer selv, med følgende punkter.

  • Sørge for at jeres børn har de rigtige rammer
  • Ordentlige trænere
  • Gøre kontingentet billigere
  • Hjælpe til med at arrangere stævner
  • Finde sponsor udstyr

Forretningsudvalget (FU):

Forretningsudvalget er hoved- bestyrelsen i klubben. FU står for alt det økonomiske i klubben, samt er i tæt samarbejde med cheftræneren omkring, hvad der skal ske på de forskellige hold, vandtid og hvilke mål vi stiler efter. Forretningsudvalget består af to medlemmer fra hver moderklubs bestyrelse, så hvis det er noget man kunne tænke sig, skal man først ind i bestyrelsen for en af moderklubberne. 

 

GTI Performance:

GTI Performance består af trænerteamet og de frivillige forældre som er ansvarlige for at udestævner, træningslejre, arrangementer mm. bliver til noget. De planlægger, tilmelder, booker alt til udestævner, samt sørger for at sende frivillige forældre på officielkurser så de kan hjælpe til, til stævner.

 

Stævneudvalget:

Stævneudvalget er ansvarlige for at arrangere vores egne stævner, lige fra hvad der skal være af mad i boden til officials forplejning mm

 

Sponsorudvalget (SP):

Sponsorudvalget er det udvalg, der tager sig af alt arbejde med indtægtsskabende aktiviteter. De primære hovedaktiviteter er:

  • Afholdelse af det årlige sponsorstævne
  • Står for tombola til GTI Cup og Sydkystens Årgangs og børne Cup
  • Varetager aftalen med klubbens tøjsponsor og laver evt. nye kontrakter/aftaler med alternativer. Pt. har vi en GTI klubtøjsaftale med Sportigan
  • Afholdelse af andre indtægtskabende aktiviteter for klubben
  • Salg af julekalendere

 

Hold i dag

Instagram