Kontingentsatser 

 
Som følge af en beslutning i GTI´s forretningsudvalg om en ændret strategi, som bl.a. vil medføre en øget samlet træningsmængde og flere assisterende trænere på alle hold, så svømmerne til de fleste træningspas vil have tilknyttet en træner og en assistent, er det også nødvendigt at øge indtægterne i GTI.
 
Ud over kontingentstigningen vil moderklubbernes tilskud til startfællesskabet blive øget, således at den lagte strategi vil kunne gennemføres.
 
Kontingentet er fortsat afhængigt af, hvor meget den enkelte svømmer svømmer ind til startfællesskabet ved det årlige sponsorstævne, hvor der er pligt til at deltage. Minimumsindtægten per hold fremgår af skemaet nedenfor og svømmer man dette beløb ind, betaler man det reducerede kontingent. Svømmer man mere end minimumsindtægten ind, tildeles det overskydende til svømmeren. Hvis man svømmer mere end det dobbelte af minimumsindtægten ind, deles det med 50% til svømmerens pointkonto samt 50% til klubben (se eksempler nedenfor).

Eksempel for en GTI2 svømmer:
  • Indsvømmet beløb: 1.000 kr. = 1.000 kr. til klub + ekstra kontingent på 1.000 kr.
  • Indsvømmet beløb: 2.000 kr. = 2.000 kr. til klub + 0 point
  • Indsvømmet beløb: 3.000 kr. = 2.000 kr. til klub + 1.000 point/kr. til svømmer
  • Indsvømmet beløb: 4.000 kr. = 2.000 kr. til klub + 2.000 point/kr. til svømmer
  • Indsvømmet beløb: 5.000 kr. = 2.500 kr. til klub og 2.500 point/kr. til svømmer
Indtjener den enkelte svømmer ikke minimumsindtægten for det pågældende hold, vil der blive opkrævet fuldt kontingent. Indsvømmede point vil dog blive modregnet i det forhøjede kontingent.
 
Nuværende kontingent satser:
 
  GTI1 GTI2 Talent 1 Talent 2
Pr. år kr. 9.500 kr. 7.610 kr. 6.170 kr. 4.350
Min. indtægt ved sponsorstævne
 kr. 2.500 kr. 2.000 kr. 1.500 kr. 500
Reduceret kontingent kr. 7.400 kr. 5.960 kr. 4.970 kr. 4.100

 
Kontingent opkræves halvårligt pr. 15. august og 15. januar for den kommende periode.
 
Det er fortsat et krav for at være aktiv konkurrencesvømmer i startfællesskabet, at børn (og naturligvis også forældre) deltager i alle øvrige indtægtsgivende aktiviteter såsom sponsorstævne, salg af julekalendere, GTI Cup og Sydkystens Børne og Årgangs Cup m.m.
 


Hold i dag

Instagram