Kontingentsatser

Oversigter over kontingenter pr. 1. august 2014

Som følge af en beslutning i GTI´s forretningsudvalg om en ændret strategi, som bl.a. vil medføre en øget samlet træningsmængde og flere assisterende trænere på alle hold, så svømmerne til de fleste træningspas vil have tilknyttet en træner og en assistent, er det også nødvendigt at øge indtægterne i GTI.

Ud over kontingentstigningen vil moderklubbernes tilskud til startfællesskabet blive øget, således at den lagte strategi vil kunne gennemføres.

Kontingentet er fortsat afhængigt af hvor meget den enkelte svømmer svømmer ind til startfællesskabet ved det årlige sponsorstævne, hvor der er pligt til at deltage. Af det indsvømmede og indbetalte sponsorbeløb tildeles svømmeren 50% til pointkontoen. Indtjener den enkelte svømmer ikke minimumsindtægten for det pågældende hold, vil der blive opkrævet fuldt kontingent. Indsvømmede point vil dog blive modregnet i det forhøjede kontingent.

Kontingent fra august 2014

  GTI 1 GTI 2 GTI 3 GTI Talent
Pr. år
(før reduktion)
kr. 8.500 kr. 6.800 kr. 5.250 kr. 3.500

Minimumsindtægt
ved Sponsorstævnet

kr. 5.000 kr. 4.000 kr. 2.500 kr. 1.000
Reduceret kontingent
pr. år
kr. 6.000 kr. 4.800 kr. 4.000 kr. 3.000

Kontingent opkræves halvårligt pr. 15. august og 15. januar for den kommende periode.

Det er fortsat et krav for at være aktiv konkurrencesvømmer i startfællesskabet, at børn (og naturligvis også forældre) deltager i alle øvrige indtægtsgivende aktiviteter såsom sponsorstævne, salg af julekalendere, GTI Cup, Greve Center m.v.

Officials

Der er endvidere krav om, at minimum én forældre er officialsuddannet førend svømmeren kan rykke til næste hold. Der kan dog indgås aftale om deltagelse i næstkommende kursus i forbindelse med oprykningen.

Som forældre til en GTI-talent svømmer skal minimum én forældre (efter 6 mdr. svømning på holdet) tage tidtager kursus (M1).

Som forældre til en GTI 3 svømmer skal minimum én forældre tage bane-/vendedommer kursus (M2).

Som noget nyt vil der blive indført et officials/holdleder vagtskema, hvor man tildeles opgaver der skal løses. Uden denne hjælp fra forældrene til disse opgaver, så kan børnene ikke stille til stævnestart. Alle skal deltage, og man har pligt til at dække de tildelte vagter, alternativt må man finde en afløser (som skal være uddannet til at dække opgaven). Ved udeblivelse fra tildelte officialsopgaver vil der blive pålagt den enkelte en bøde på kr. 1.000, hvilket svarer til det beløb som GTI skal betale til stævnearrangøren ved manglende opfyldelse af officialskravene.

Forretningsudvalget

UdskrivEmail

Vi sponsorerer også GTI

 
Bliv sponsor for GTI
Kontakt sponsor@gtiswim.dk
 • Starmark

 • Greve Autocentrum ApS

 • JS-Electric A/S

 • Bosch Car Service Tune

 • Fam. Søby

 • Salon Herbst

 • Mosede Pizzaria og Grill

 • Ishøj Fysioterapi

 • Starmark

 • PBH SAP Consulting

 • Team Tjörnap

 • Bodil Olsen